Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Subang Masa Khidmat 2018 – 2023

Share to :

MUSTASYAR

 • Drs. KH. Moch. Musa Muttaqien, M.Si
 • Mujahidin Fatawi AR
 • Usfuri Anshor
 • Nawawi Kustana
 • Dr.  KH. Eef Nurudin, M.Pd
 • Ruhimat, S.Pd
 • Drs. KH. Tasrifin, AS
 • Ating Rusnatim, SE
 • Abdurrohim, S.Ag., M.Si
 • Munawwir Sulaeman, S.Ag.,MH
 • Drs. KH. Maman S. Jamaluddin
 • Syu’ban Ma’ruf
 • Sulaeman
 • Sobandi Ibnu Watsar
 • Nuroddin
 • Bunyani
 • Mukhtar Kamil
 • Drs. KH. Sirojuddin

 

SYURIYAH

 • Rois                : Drs. KH. Agus Salim, ZH
 • Wakil Rois      : KH. Abdu Manaf, S.Ag
 • Wakil Rois      : KH. Musyfiq Amrullah, Lc. M.Si
 • Wakil Rois      : KH. A. Basuni
 • Wakil Rois      : KH. R. Yaya Syarifudin
 • Wakil Rois      : KH. Duding Abdul Mu’thi
 • Wakil Rois      : KH. Abdul Mu’min
 • Wakil Rois      : KH. Muhasyim
 • Wakil Rois      : KH. Zaenuddin
 • Wakil Rois      : K. Khairul Anwar
 • Katib              : KH. Jejen Zaenal Mufid, S.Sos.I
 • Wakil Katib    : KH. M. Luthfi Al-Maghriby
 • Wakil Katib    : Drs. Ahmad Syaikhu
 • Wakil Katib    : KH. Abdul Hamid
 • Wakil Katib    : KH. Humaedi, MA
 • Wakil Katib    : KH. HM. Saefudin, M.Pd.I
 • Wakil Katib    : K. Abdul Hadi Citra
 • Wakil Katib    : Drs. Abdul Hanan, M.Pd.I
 • Wakil Katib    : Ahmad Faozi, S.Pd.I
 • Wakil Katib    : K. Sirojul Munir

 

A’WAN

 • Saeful Bahri, S.Pd.I
 • Hermansyah, SH
 • Ja’far Shiddik, M.Pd.I
 • Drs. H. Aminuddin, M.Si
 • AKP. H. Sarjono
 • Ir. Beni Rudiono
 • Mahfudin
 • Kolonel (Purn.) Sutarno
 • Endang Jamaludin
 • Drs. H. Bangbang Irmayana
 • Karya Zakaria, S.IP
 • Drs. Said Hafidz
 • Ir. Sumasna
 • Sya’roni Syukur
 • Ahmad Rizal
 • Oyok Wahab Hasbullah Fauzy
 • Abdul Wahab, S.Ag
 • Sobirin

 

TANFIDZIYAH

 • Ketua                       : KH. Satibi, S.Pd.I, MM
 • Wakil Ketua               : KH. Toto Ubaidillah Haz, S.Pd
 • Wakil Ketua               : H. Dadang Kurnianudin, S.IP
 • Wakil Ketua               : H. Azis Muslih, S.Pd
 • Wakil Ketua               : Drs. KH. Anang Jauharudin, M.Si
 • Wakil Ketua               : KH. Dadan Hamdani, S.Ag., ST.,M.MPd.
 • Wakil Ketua               : KH. Agus Syarifudin
 • Wakil Ketua               : Drs. KH. Abdul Hadi
 • Wakil Ketua               : H. Moch. Djamaludin, S.Ag
 • Wakil Ketua               : KH. Asep Asroful Alam
 • Sekretaris                 : M. Anis Hisyam Karim, M.Hum
 • Wakil Sekretaris        : Chaerul Arif Setiawan, S.Sos
 • Wakil Sekretaris        : Muhajir, M.Pd.I
 • Wakil Sekretaris        : H. Tata Tajudin, SE
 • Wakil Sekretaris        : Eka Munawar, S.Ag
 • Wakil Sekretaris        : Atep Abdul Gopar, S.Pd.I
 • Wakil Sekretaris        : H. Asep Jalal
 • Wakil Sekretaris        : H. Moh. Sopiadi, S.Ag
 • Wakil Sekretaris        : Ahmad Sobari Alfauzi, S.Pd.I, M.MPd
 • Wakil Sekretaris        : H. Cep Suryana, S.HI
 • Bendahara              : H. Solik, SP
 • Wakil Bendahara      : Ir. H.Khoirul Anam
 • Wakil Bendahara      : Sutisna Rusydi, S.Pd
 • Wakil Bendahara      : Drs. H. U. Sutisna
 • Wakil Bendahara      : H. Yusuf